Vrijwel alle teksten, foto’s en illustraties, Copyright: Wijkcommissie Het Gegraaf (vragen over copyrights ). Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijkcommissie Het Gegraaf, informatie (teksten en foto’s daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Broncodes, databaseontwerp, content management syteem en design, Copyright: Maaswebsites.nl

Komende activiteiten

Netwerkavond Ondernemen Gegraaf

donderdag 4 juni 2020
Online

meer >>


Taalmorgen: vervalt i.v.m. corona

dinsdag 9 juni 2020

meer >>


Koffie Inloop: vervalt i.v.m. corona

woensdag 10 juni 2020

meer >>


Bekijk alle activiteiten