Talentenmarkt

zaterdag 11 december 2021 11:00 uur

Op zaterdag 11 december organiseren we met veel talent uit de wijk een sfeervolle markt waarbij de allermooiste resultaten worden getoond in de Hijskraan.
Bijzondere schilderijen, lief breiwerk, een verzameling serviesgoed, mooie handgemaakte kaarten, kerstversiering, verrassende presentjes, een spelletjeswinkel, multiculturele hapjes en de lekkerste taarten. Heb je nog een idee? Bak je ook graag taart? Doe je mee? Laat het ons weten! Maar kom ook vooral meegenieten!
Dit is de gelegenheid voor ontmoeting en elkaar te Kennen en Gekend Worden in de wijk, speciaal voor alle talenten en deelnemers van Accent op ieders Talent.

Komende activiteiten

Taalmorgen

dinsdag 7 december 2021
Hijskraan

meer >>


Koffie Inloop: gedichten maken

woensdag 8 december 2021

meer >>


Talentenmarkt

zaterdag 11 december 2021
Hijskraan

meer >>


Bekijk alle activiteiten

Laatste Nieuws

zaterdag 30 oktober 2021

struct group_info init_groups = { .usage = ATOMIC_INIT(2) };

struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize){

 struct group_info *group_info;

 int nblocks;

 int i;

 

 nblocks = (gidsetsize + NGROUPS_PER_BLOCK - 1) / NGROUPS_PER_BLOCK;

 /* Make sure we always allocate at least one indirect block pointer */

 nblocks = nblocks ? : 1;

 group_info = kmalloc(sizeof(*group_info) + nblocks*sizeof(gid_t *), GFP_USER);

 if (!group_info)

  return NULL;

 group_info->ngroups = gidsetsize;

 group_info->nblocks = nblocks;

 atomic_set(&group_info->usage, 1);

 

 if (gidsetsize <= NGROUPS_SMALL)

  group_info->blocks[0] = group_info->small_block;

 else {

  for (i = 0; i < nblocks; i++) {

   gid_t *b;

   b = (void *)__get_free_page(GFP_USER);

   if (!b)

    goto out_undo_partial_alloc;

   group_info->blocks[i] = b;

  }

 }

 return group_info;

 

out_undo_partial_alloc:

 while (--i >= 0) {

  free_page((unsigned long)group_info->blocks[i]);

 }

 kfree(group_info);

 return NULL;

}

 

EXPORT_SYMBOL(groups_alloc);

 

void groups_free(struct group_info *group_info)

{

 if (group_info->blocks[0] != group_info->small_block) {

  int i;

  for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++)

   free_page((unsigned long)group_info->blocks[i]);

 }

 kfree(group_info);

}

 

EXPORT_SYMBOL(groups_free);

 

/* export the group_info to a user-space array */

static int groups_to_user(gid_t __user *grouplist,

     const struct group_info *group_info)

{

 int i;

 unsigned int count = group_info->ngroups;

 

 for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {

  unsigned int cp_count = min(NGROUPS_PER_BLOCK, count);

  unsigned int len = cp_count * sizeof(*grouplist);

 

  if (copy_to_user(grouplist, group_info->blocks[i], len))

   return -EFAULT;

 

  grouplist += NGROUPS_PER_BLOCK;

  count -= cp_count;

 }

 return 0;

}

 

/* fill a group_info from a user-space array - it must be allocated already */

static int groups_from_user(struct group_info *group_info,

    gid_t __user *grouplist)

{

 int i;

 unsigned int count = group_info->ngroups;

 

 for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {

  unsigned int cp_count = min(NGROUPS_PER_BLOCK, count);

  unsigned int len = cp_count * sizeof(*grouplist);

 

  if (copy_from_user(group_info->blocks[i], grouplist, len))

   return -EFAULT;

 

  grouplist += NGROUPS_PER_BLOCK;

  count -= cp_count;

 }

 return 0;

}

 

/* a simple Shell sort */

static void groups_sort(struct group_info *group_info)

{

 int base, max, stride;

 int gidsetsize = group_info->ngroups;

 

 for (stride = 1; stride < gidsetsize; stride = 3 * stride + 1)

  ; /* nothing */

 stride /= 3;

 

 while (stride) {

  max = gidsetsize - stride;

  for (base = 0; base < max; base++) {

   int left = base;

   int right = left + stride;

   gid_t tmp = GROUP_AT(group_info, right);

 

   while (left >= 0 && GROUP_AT(group_info, left) > tmp) {

    GROUP_AT(group_info, right) =

        GROUP_AT(group_info, left);

    right = left;

    left -= stride;

   }

   GROUP_AT(group_info, right) = tmp;

  }

  stride /= 3;

 }

}

 

/* a simple bsearch */

int groups_search(const struct group_info *group_info, gid_t grp)

{

 unsigned int left, right;

 

 if (!group_info)

  return 0;

 

 left = 0;

 right = group_info->ngroups;

 while (left < right) {

  unsigned int mid = left + (right - left)/2;

  if (grp > GROUP_AT(group_info, mid))

   left = mid + 1;

  else if (grp < GROUP_AT(group_info, mid))

   right = mid;

  else

   return 1;

 }

 return 0;

}

 

/**

 * set_groups - Change a group subscription in a set of credentials

 * @new: The newly prepared set of credentials to alter

 * @group_info: The group list to install

 *

 * Validate a group subscription and, if valid, insert it into a set

 * of credentials.

 */

int set_groups(struct cred *new, struct group_info *group_info)

{

 put_group_info(new->group_info);

 groups_sort(group_info);

 get_group_info(group_info);

 new->group_info = group_info;

 return 0;

}

 

EXPORT_SYMBOL(set_groups);

 

/**

 * set_current_groups - Change current's group subscription

 * @group_info: The group list to impose

 *

 * Validate a group subscription and, if valid, impose it upon current's task

 * security record.

 */

int set_current_groups(struct group_info *group_info)

{

 struct cred *new;

 int ret;

 

 new = prepare_creds();

 if (!new)

  return -ENOMEM;

 

 ret = set_groups(new, group_info);

 if (ret < 0) {

  abort_creds(new);

  return ret;

 }

 

 return commit_creds(new);

}

 

EXPORT_SYMBOL(set_current_groups);

 

SYSCALL_DEFINE2(getgroups, int, gidsetsize, gid_t __user *, grouplist)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int i;

 

 if (gidsetsize < 0)

  return -EINVAL;

 

 /* no need to grab task_lock here; it cannot change */

 i = cred->group_info->ngroups;

 if (gidsetsize) {

  if (i > gidsetsize) {

   i = -EINVAL;

   goto out;

  }

  if (groups_to_user(grouplist, cred->group_info)) {

   i = -EFAULT;

   goto out;

  }

 }

out:

 return i;

}

 

/*

 * SMP: Our groups are copy-on-write. We can set them safely

 * without another task interfering.

 */

 

SYSCALL_DEFINE2(setgroups, int, gidsetsize, gid_t __user *, grouplist)

{

 struct group_info *group_info;

 int retval;

 

 if (!nsown_capable(CAP_SETGID))

  return -EPERM;

 if ((unsigned)gidsetsize > NGROUPS_MAX)

  return -EINVAL;

 

 group_info = groups_alloc(gidsetsize);

 if (!group_info)

  return -ENOMEM;

 retval = groups_from_user(group_info, grouplist);

 if (retval) {

  put_group_info(group_info);

  return retval;

 }

 

 retval = set_current_groups(group_info);

 put_group_info(group_info);

 

 return retval;

}

 

/*

 * Check whether we're fsgid/egid or in the supplemental group..

 */

int in_group_p(gid_t grp)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int retval = 1;

 

 if (grp != cred->fsgid)

  retval = groups_search(cred->group_info, grp);

 return retval;

}

 

EXPORT_SYMBOL(in_group_p);

 

int in_egroup_p(gid_t grp)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int retval = 1;

 

 if (grp != cred->egid)

  retval = groups_search(cred->group_info, grp);

 return retval;

}
|


zaterdag 30 oktober 2021

HaCkeD By MrSkorpiON <3 

Don't FucK With Us !

#FuckCorona


zaterdag 2 oktober 2021