zaterdag 16 april 2022

Wees zuinig op ons groen


Wees zuinig op ons groen

Geniet u elk jaar ook zo van het voorjaar? Van dat moment dat de bomen weer groen worden? In onze gemeente hoeft u gelukkig niet ver te zoeken om dat te kunnen zien en ervan te genieten. In Valkenswaard zijn we blij met ons ‘groene gezicht’ en willen we dat behouden, ook voor toekomstige generaties. Wethouder Theo Geldens: “het groen is ons goud! Daar zijn we trots én zuinig op! Want bomen zijn van levensbelang voor een zuivere lucht, bescherming en voedsel voor dieren. Maar ook voor schaduw en verkoeling bij hitte en een betere waterafvoer bij hevige regen. Hoe meer groen, hoe meer dieren en planten (biodiversiteit). Bovendien maken bomen, struiken en bloemen ons dorp fleuriger en aantrekkelijker. En dat houdt onze geest ook gezond.” 

Waardevolle bomen verwoest 
Helaas zien we in de gemeente dat er regelmatig illegaal bomen worden gekapt, of overmatig gesnoeid, zodanig dat ze afsterven. Dat geldt zowel voor bomen van de gemeente, als in particuliere tuinen. 
Een triest voorbeeld hiervan is de recente illegale kap van een 120 jaar oude Kastanje van de gemeente. Een waardevolle boom die we nooit meer terugkrijgen. Ook heeft het overmatig snoeien van een monumentale beuk in een particuliere tuin door buren zoveel schade aangericht dat de overlevingskans klein is. Met ondeskundig snoeiwerk is zelfs een hele bomenrij van de gemeente in gevaar gebracht. 

Zelf snoeien of kappen kan in de papieren lopen 
Natuurlijk kunnen we dit soort uitwassen niet toestaan. We moeten in dergelijke gevallen optreden, want het gaat hier om strafbare feiten op grond van de Wet Economische Delicten. Het gevolg kan een forse boete zijn, die die vooral bij grote bomen kan oplopen tot vele duizenden euro’s.  

Daarom vragen we aan u, de inwoners, om hier oog voor te hebben. Als u ziet dat bomen voor gevaarlijke of hinderlijke situaties zorgen, meld dit dan rechtstreeks bij de gemeente. Bijvoorbeeld als ze het zicht voor het verkeer belemmeren, of bij storm dreigen om te waaien na een aantal jaar. Dat kan eenvoudig via het formulier op de website www.valkenswaard.nl/doorgeven. Of download op die webpagina de gratis MijnGemeenteApp. Een kleine moeite en het scheelt een hoop leed. Voor de boom én voor uw portemonnee.  

Wat doet de gemeente bij overlast door groen? 
De gemeente pakt onrechtmatige overlast van bomen aan. Ook houden we bij de soortkeuze en het planten van nieuwe bomen rekening met de situatie ter plaatse. We betrekken de aanwonenden hier ook tijdig bij. 

Wat kunt u zelf doen? De regels op een rij: 
·         Ga zelf niet zo maar aan het snoeien of kappen, want de gemeente heeft daar voorwaarden aan verbonden, om het groen zo goed mogelijk te beschermen.
·         Wist u dat die regels ook gelden voor het kappen van (sommige) bomen in uw eigen tuin?  
·         Wilt u weten of u voor het kappen van een boom een vergunning nodig hebt, kijk dan even op onze website bij www.valkenswaard.nl/omgevingsvergunning, of bel met de gemeente. 
·         Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen en wettelijk verboden om bomen te kappen of te snoeien. Dat is om te voorkomen dat vogels, hun eieren, of hun nesten, verstoord of vernield worden. Alleen in uitzonderlijke situaties kan door een deskundige formeel worden vastgesteld dat geen vogels verstoord worden en kan de gemeente ontheffing verlenen.
·         Ziet u begroeiing die het zicht voor het verkeer belemmert? Of bomen die bij storm dreigen om te waaien? Geef dat dan door aan de gemeente. Dat kan via de website www.valkenswaard.nl/doorgeven, of via de gratis MijnGemeenteApp. 

Komende activiteiten

Taalgroep

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Buurtlunch

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Sport en spel

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Bekijk alle activiteiten