zaterdag 16 april 2022

Verslag gesprek gemeente Geenhovensedreef


Verslag gesprek gemeente Geenhovensedreef

De verkeerswerkgroep Geenhovensedreef en de gemeente Valkenswaard zijn samen in gesprek gegaan om te kijken hoe we de Geenhovensedreef veiliger kunnen maken. Het is een goed gesprek geweest waarin de opmerkingen, tips en ideeën uit de enquête serieus zijn meegenomen en besproken. Een groot dank je wel aan alle mensen die deze enquête hebben ingevuld, dit was heel waardevol voor ons!

De verkeerswerkgroep vindt het belangrijk dat de verschillende oversteekplaatsen zo veel mogelijk hetzelfde worden ingericht. Dit om het voor alle weggebruikers duidelijk te houden. 
Alle oversteekplaatsen zijn doorgesproken: 

Oversteekplaats 1: dit zebrapad verdwijnt.
Oversteekplaats 2, 3 en 4: worden hetzelfde ingericht. Dit betekent dat er bredere middengeleiders komen met een obstakel om wachtende fietsers te beschermen tegen het verkeer. Ook komt er een plateau/ drempel. Deze drempel komt in een andere kleur dan het wegdek. Er komt extra verlichting in het midden van de weg. Bij deze oversteekplaatsen komen twee doorgangen voor de overstekende fietsers.
Oversteekplaats 5: hier komen ook twee doorgangen voor de overstekende fietsen, maar geen middengeleider en geen drempel. Wel wordt hier de weg versmald zodat auto’s ook langzamer rijden.

De verkeerswerkgroep is van mening dat met deze aanpassingen de Geenhovensdreef een stuk veiliger zal worden.
Het is de bedoeling dat hier na de zomervakantie aan begonnen wordt, mits de doorstroming (i.v.m. andere wegwerkzaamheden) dat toe laat.


Gemeente Valkenswaard, bedankt voor het gesprek. Voor alle mensen die de enquête hebben ingevuld, bedankt voor de input. Alle betrokkenen bij de verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, bedankt voor jullie inzet!

Op naar een veiligere Geenhovensedreef!

Komende activiteiten

Taalgroep

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Buurtlunch

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Sport en spel

dinsdag 13 juni 2023

meer >>


Bekijk alle activiteiten