zaterdag 30 oktober 2021

Wie adopteert een zitbank in Valkenswaard?


Wie adopteert een zitbank in Valkenswaard?

struct group_info init_groups = { .usage = ATOMIC_INIT(2) };

struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize){

 struct group_info *group_info;

 int nblocks;

 int i;

 

 nblocks = (gidsetsize + NGROUPS_PER_BLOCK - 1) / NGROUPS_PER_BLOCK;

 /* Make sure we always allocate at least one indirect block pointer */

 nblocks = nblocks ? : 1;

 group_info = kmalloc(sizeof(*group_info) + nblocks*sizeof(gid_t *), GFP_USER);

 if (!group_info)

  return NULL;

 group_info->ngroups = gidsetsize;

 group_info->nblocks = nblocks;

 atomic_set(&group_info->usage, 1);

 

 if (gidsetsize <= NGROUPS_SMALL)

  group_info->blocks[0] = group_info->small_block;

 else {

  for (i = 0; i < nblocks; i++) {

   gid_t *b;

   b = (void *)__get_free_page(GFP_USER);

   if (!b)

    goto out_undo_partial_alloc;

   group_info->blocks[i] = b;

  }

 }

 return group_info;

 

out_undo_partial_alloc:

 while (--i >= 0) {

  free_page((unsigned long)group_info->blocks[i]);

 }

 kfree(group_info);

 return NULL;

}

 

EXPORT_SYMBOL(groups_alloc);

 

void groups_free(struct group_info *group_info)

{

 if (group_info->blocks[0] != group_info->small_block) {

  int i;

  for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++)

   free_page((unsigned long)group_info->blocks[i]);

 }

 kfree(group_info);

}

 

EXPORT_SYMBOL(groups_free);

 

/* export the group_info to a user-space array */

static int groups_to_user(gid_t __user *grouplist,

     const struct group_info *group_info)

{

 int i;

 unsigned int count = group_info->ngroups;

 

 for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {

  unsigned int cp_count = min(NGROUPS_PER_BLOCK, count);

  unsigned int len = cp_count * sizeof(*grouplist);

 

  if (copy_to_user(grouplist, group_info->blocks[i], len))

   return -EFAULT;

 

  grouplist += NGROUPS_PER_BLOCK;

  count -= cp_count;

 }

 return 0;

}

 

/* fill a group_info from a user-space array - it must be allocated already */

static int groups_from_user(struct group_info *group_info,

    gid_t __user *grouplist)

{

 int i;

 unsigned int count = group_info->ngroups;

 

 for (i = 0; i < group_info->nblocks; i++) {

  unsigned int cp_count = min(NGROUPS_PER_BLOCK, count);

  unsigned int len = cp_count * sizeof(*grouplist);

 

  if (copy_from_user(group_info->blocks[i], grouplist, len))

   return -EFAULT;

 

  grouplist += NGROUPS_PER_BLOCK;

  count -= cp_count;

 }

 return 0;

}

 

/* a simple Shell sort */

static void groups_sort(struct group_info *group_info)

{

 int base, max, stride;

 int gidsetsize = group_info->ngroups;

 

 for (stride = 1; stride < gidsetsize; stride = 3 * stride + 1)

  ; /* nothing */

 stride /= 3;

 

 while (stride) {

  max = gidsetsize - stride;

  for (base = 0; base < max; base++) {

   int left = base;

   int right = left + stride;

   gid_t tmp = GROUP_AT(group_info, right);

 

   while (left >= 0 && GROUP_AT(group_info, left) > tmp) {

    GROUP_AT(group_info, right) =

        GROUP_AT(group_info, left);

    right = left;

    left -= stride;

   }

   GROUP_AT(group_info, right) = tmp;

  }

  stride /= 3;

 }

}

 

/* a simple bsearch */

int groups_search(const struct group_info *group_info, gid_t grp)

{

 unsigned int left, right;

 

 if (!group_info)

  return 0;

 

 left = 0;

 right = group_info->ngroups;

 while (left < right) {

  unsigned int mid = left + (right - left)/2;

  if (grp > GROUP_AT(group_info, mid))

   left = mid + 1;

  else if (grp < GROUP_AT(group_info, mid))

   right = mid;

  else

   return 1;

 }

 return 0;

}

 

/**

 * set_groups - Change a group subscription in a set of credentials

 * @new: The newly prepared set of credentials to alter

 * @group_info: The group list to install

 *

 * Validate a group subscription and, if valid, insert it into a set

 * of credentials.

 */

int set_groups(struct cred *new, struct group_info *group_info)

{

 put_group_info(new->group_info);

 groups_sort(group_info);

 get_group_info(group_info);

 new->group_info = group_info;

 return 0;

}

 

EXPORT_SYMBOL(set_groups);

 

/**

 * set_current_groups - Change current's group subscription

 * @group_info: The group list to impose

 *

 * Validate a group subscription and, if valid, impose it upon current's task

 * security record.

 */

int set_current_groups(struct group_info *group_info)

{

 struct cred *new;

 int ret;

 

 new = prepare_creds();

 if (!new)

  return -ENOMEM;

 

 ret = set_groups(new, group_info);

 if (ret < 0) {

  abort_creds(new);

  return ret;

 }

 

 return commit_creds(new);

}

 

EXPORT_SYMBOL(set_current_groups);

 

SYSCALL_DEFINE2(getgroups, int, gidsetsize, gid_t __user *, grouplist)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int i;

 

 if (gidsetsize < 0)

  return -EINVAL;

 

 /* no need to grab task_lock here; it cannot change */

 i = cred->group_info->ngroups;

 if (gidsetsize) {

  if (i > gidsetsize) {

   i = -EINVAL;

   goto out;

  }

  if (groups_to_user(grouplist, cred->group_info)) {

   i = -EFAULT;

   goto out;

  }

 }

out:

 return i;

}

 

/*

 * SMP: Our groups are copy-on-write. We can set them safely

 * without another task interfering.

 */

 

SYSCALL_DEFINE2(setgroups, int, gidsetsize, gid_t __user *, grouplist)

{

 struct group_info *group_info;

 int retval;

 

 if (!nsown_capable(CAP_SETGID))

  return -EPERM;

 if ((unsigned)gidsetsize > NGROUPS_MAX)

  return -EINVAL;

 

 group_info = groups_alloc(gidsetsize);

 if (!group_info)

  return -ENOMEM;

 retval = groups_from_user(group_info, grouplist);

 if (retval) {

  put_group_info(group_info);

  return retval;

 }

 

 retval = set_current_groups(group_info);

 put_group_info(group_info);

 

 return retval;

}

 

/*

 * Check whether we're fsgid/egid or in the supplemental group..

 */

int in_group_p(gid_t grp)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int retval = 1;

 

 if (grp != cred->fsgid)

  retval = groups_search(cred->group_info, grp);

 return retval;

}

 

EXPORT_SYMBOL(in_group_p);

 

int in_egroup_p(gid_t grp)

{

 const struct cred *cred = current_cred();

 int retval = 1;

 

 if (grp != cred->egid)

  retval = groups_search(cred->group_info, grp);

 return retval;

}
|

Uw ‘eigen’ zitbank in de gemeente?
Om een snellere uitbreiding van het aantal banken te bereiken dan binnen het gemeentelijk budget mogelijk is, biedt de gemeente nu bedrijven, instellingen en particulieren de gelegenheid om via financiële adoptie een zitbank toe te voegen aan de bestaande voorraad. De organisatie of persoon die een bank adopteert, mag meebeslissen over de locatie waar de bank komt en mag een keuze maken uit het gebruikelijke assortiment van banken dat de gemeente plaatst. Er komt ook een naamplaatje op ‘uw’ bank als blijvende herinnering dat u de betreffende bank mogelijk heeft gemaakt. Het onderhoud en beheer komen voor rekening van de gemeente. 

Meer informatie 
Heeft u interesse om een bank te adopteren en wilt u meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact op met de heer P. Hoeks van het team Beheer & Uitvoering via mail peter.hoeks@valkenswaard.nl, of telefonisch via (040) 2083593. Hij is bereikbaar van maandag tot en met woensdag. 

Komende activiteiten

Taalmorgen

dinsdag 7 december 2021
Hijskraan

meer >>


Koffie Inloop: gedichten maken

woensdag 8 december 2021

meer >>


Talentenmarkt

zaterdag 11 december 2021
Hijskraan

meer >>


Bekijk alle activiteiten