vrijdag 3 april 2020

Samen Verder Valkenswaard stopt na 50 jaar


Samen Verder Valkenswaard stopt na 50 jaar

Graag hadden wij willen afsluiten met een klapper (qua opbrengst), maar als gevolg van de Corona-crisis dreigt het nu met een sisser af te lopen. Om dat te voorkomen zoeken we op allerlei manieren de publiciteit. Valkenswaard is de laatste werkgroep binnen de Stichting Samen Verder die stopt en daarmee komt een einde aan een begrip binnen de agglomeratie Eindhoven. Iedereen kende Samen Verder en wist waar het voor stond: kleinschalige ontwikkelingsprojecten van sociaaleconomische aard.

Samen Verder is begonnen in Eindhoven in 1968, maar omvatte al snel de gehele agglomeratie Eindhoven. Er was een breed draagvlak door de samenwerking tussen de protestantse kerken en de Rooms katholieke kerk en niet-kerkelijke organisaties zoals NOVIB en later HIVOS en SIMAVI.
Inmiddels zijn de meeste afdelingen genoodzaakt te stoppen. In Valkenswaard haalden collectanten een halve eeuw huis-aan-huis geld op.  Het corps van vrijwilligers vergrijsde echter steeds verder en er was geen nieuwe aanwas. Daarnaast merkten we dat lang niet iedereen behoefte heeft aan een collectant die aan de deur geld komt ophalen. Mensen hebben ook steeds minder vaak contant geld in huis en de “niet-collecteren” stickers op de deuren nemen toe.
De werkgroep Valkenswaard heeft in 2018 voor een periode van drie jaar voor een tussenvorm gekozen: ,,We wilden niet meteen stoppen". In de week voor Pasen verspreidt Samen Verder daarom toch weer folders, deur-voor-deur. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt daar echter geen collectezakje meer bijgevoegd, maar een verzoek om geld over te maken naar de stichting. ,,Mensen hoeven dus niet te wachten op een collectant. Zo halen we toch nog een aardig bedrag op, waarmee we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren."
In deze Covid-19 tijden is het echter niet verantwoord veelal kwetsbare ouderen de straat op te sturen om te folderen. Dit jaar moeten we het dus hebben van publicaties in de dag- en weekbladen en op social media.

Het project waarvoor we uw aandacht vragen is een project in Oeganda, gerund door de Nederlandse Kim Vogel. Zij is werkzaam in Kyotera Medical Centre als coördinator van de afdeling, waar zeer ondervoede kinderen worden opgenomen en behandeld. In 2012 heeft Kim Vogel daarnaast een demonstratieboerderij ‘Bivamuntuyo’ opgezet. Met als doel om met de opbrengst van deze boerderij een financiële en fysieke (voedsel) bijdrage te leveren aan de afdeling voor ondervoede kinderen.
De werkzaamheden van Kim Vogel zijn terug te vinden op de website van de Stichting Kulabigwo, https://stichtingkulabigwo.com/ en zij vlogt over haar avonturen in Uganda via haar eigen YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC9OtmKKDnCazp1OyxJldztA?reload=9    
Specifiek vraagt zij ons een bijdrage voor een drietal projecten:
1.      Een watertank om water te kunnen bewaren voor het droge seizoen
2.      Het opzetten van een workshop/training over ondervoeding
3.      Het maken van een educatieve video over voeding en gezondheid.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0324 1433 70 ten name van Stichting Samen Verder regio.

Dank voor uw steun in al die jaren!!!
Samen kom je verder dan alleen.

Komende activiteiten

Taalmorgen

dinsdag 21 september 2021
Hijskraan

meer >>


Koffie Inloop

woensdag 22 september 2021

meer >>


Taalmorgen

dinsdag 28 september 2021
Hijskraan

meer >>


Bekijk alle activiteiten