zondag 14 mei 2017

Aanleg vier plateaus in Gegraaf


Aanleg vier plateaus in Gegraaf

Op maandag 1 mei start, in opdracht van de gemeente Valkenswaard, de aanleg van verhoogde plateaus op vier kruisingen in het Gegraaf. Deze plateaus komen op de kruisingen:
• Meidoornlaan-Kerstroosstraat
• Seringenstraat-Kerstroosstraat
• Jeneverbeslaan-Seringenstraat en
• Nieuwe Waalreseweg-Heggeroosstraat, nabij het parkeerterrein bij de Emté.
Op deze locaties verwijdert de aannemer het asfalt en brengt hij de klinkerverharding verhoogd aan. De aannemer voert het werk uit in de volgorde zoals hiervoor aangegeven.
De verwachting is dat de uitvoering per plateau ongeveer één tot twee weken duurt. Er zal enige overlast zijn, maar doordat de plateaus na elkaar worden uitgevoerd blijven er voldoende in- en uitgangen van de wijk beschikbaar.

 

Nulplusmaatregelen in het Gegraaf


De gemeente Valkenswaard heeft met de provincie afgesproken om in verband met de realisatie van de Westparallel (ten zuiden van Valkenswaard en ten westen van Dommelen), in de gemeente een aantal zogenaamde flankerende ofwel Nulplus-maatregelen uit te voeren. Voor het Gegraaf houdt dit in dat de wijk duurzaam veilig wordt ingericht door het plaatsen van 30 km/h zone-borden en door fysieke maatregelen in de vorm van verkeersplateaus.
Eerder zijn op de Kornoeljelaan al twee plateaus aangelegd en nu komen er dus in de wijk nog vier vergelijkbare plateaus bij.

Informatie


De direct aanwonenden hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden. Met vragen over het werk kunt u terecht bij de heer M. van den Boomen, via telefoonnummer (040-) 2083444, of u via een email naar mab@valkenswaard.nl.

Komende activiteiten

Bekijk alle activiteiten